Verlichting is vaak bepalend voor de hoogte van uw energierekening. Het is in veel gevallen mogelijk hier fors op te besparen. Door aanpassingen aan de huidige verlichting zijn vaak energiebesparingen mogelijk van 20 tot zelfs meer dan 50%. Dit vanzelfsprekend tegen een gelijke lichtopbrengst. Bijkomend voordeel van het investeren in energiebesparende technieken is dat dit door de overheid wordt gestimuleerd in de vorm van een interessante fiscale regeling. De zgn. Energie Investeringsaftrek (EIA).


Door de grote verscheidenheid op het gebied van verlichting bieden wij u altijd een energiebesparende oplossing op maat. Dit doen wij door middel van onze Energy Scan. Hieronder volgt een korte samenvatting van onze werkwijze.


Stap 1: OriŽnterend bezoek

Een adviseur van BTBverlichting bezoekt uw bedrijf. Tijdens dit bezoek worden diverse gegevens verzameld over uw huidige verlichting en de ruimte waarin deze zich bevind. Tevens wordt er tijdens het bezoek een lichtmeting uitgevoerd.


Stap 2: Virtual lighting

Diverse energiebesparende technieken worden digitaal toegepast in uw situatie. De lichtopbrengst en het energieverbruik worden zo berekend en vergeleken met de huidige situatie. U kunt het resultaat van uw nieuwe verlichting al zien voordat er daadwerkelijk iets is veranderd. Uitgangspunt bij elk van de aangeboden opties is altijd: Het besparen van energie tegen gelijke lichtopbrengst. Meer informatie?


Stap 3: Besparingsoverzicht

De verkregen gegevens van de mogelijkheden worden tegenover elkaar gezet in een duidelijk overzicht. Door de investeringskosten te vergelijken met met de totale besparing wordt ook het break-even-point berekend. U weet dus exact hoeveel u gaat besparen en wanneer uw investering zichzelf heeft terugverdiend.


Stap 4: Uitvoer

De door u gekozen besparingsoplossing wordt toegepast op uw verlichting.